st felix

When Sophia, however, was seen leading the children to the nearby Capuchin church to pray at the shrine of St. Felix of Cantalice, people began calling them “children of St. Felix.” Although Sophia and the other young women, who later joined her, wore no religious habit at the time, the people called them “Sisters of St. Felix.” They were popularly referred to as “Felician Sisters,” the name by which the community is still known.

St. Felix Of Cantalice

MAY 18
 • null

  May 18 – St. Felix Of Cantalice

  Patron Saint of the Felician Congregation

  Almighty God, you gave Saint Felix to the Franciscan Family and to the Church as an example of evangelical simplicity and innocence of life. Following his example, may we strive to love and joyfully to follow Christ alone. Amen.

 • null

  18 Maja – Uroczystość Św. Feliksa Z Kantalicjo

  Patrona Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

  Boże, Ty dałeś Rodzinie Serafickiej i Kościołowi św. Feliksa za wzór ewangelicznej prostoty i życia niewinnego, spraw, abyśmy za jego przykładem, radośnie miłowali Chrystusa i wiernie za Nim postępowali.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 • null

  Dia 18 De Maio – São Félix De Cantalice

  Padroeiro da Congregação Feliciana

  Ó Deus, que destes São Félix à família seráfica e à Igreja, como exemplo de simplicidade evangélica e de inocência de vida, concedei que, seguindo os seus passos cuidemos de
  amar somente a Cristo e de segui-lo com alegria. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.