Dzisiaj w liturgii słowa słyszymy tekst z księgi proroka Daniela- Nabuchodonozor wrzuca do pieca ognistego trzech młodzieńców, którzy gotowi są oddać własne życie , byleby nie oddawać czci innym bogom. Czy jestem zdolny wierzyć tak jak oni, że Bóg może mnie przeprowadzić przez wszystkie sytuacje i wydarzenia życia? Pan Bóg owych młodzieńców nie ratuje przed wrzuceniem w ogień, ale zbawia ich w piecu. Nas też wiara nie chroni przed cierpieniem, trudnościami przez złem. Jeśli jednak zaufamy Panu, jeśli Mu się powierzymy, możemy doświadczyć, że krzyż nie jest przekleństwem ale drogą do zmartwychwstania.