Siostry Felicjanki – Prowincja Warszawska

Dzisiaj w liturgii słowa słyszymy tekst z księgi proroka Daniela- Nabuchodonozor wrzuca do pieca ognistego trzech młodzieńców, którzy gotowi są oddać własne życie , byleby nie oddawać czci innym bogom. Czy jestem zdolny wierzyć tak jak oni, że Bóg może mnie przeprowadzić przez wszystkie sytuacje i wydarzenia życia? Pan Bóg owych młodzieńców nie ratuje przed wrzuceniem w ogień, ale zbawia ich w piecu. Nas też wiara nie chroni przed cierpieniem, trudnościami przez złem. Jeśli jednak zaufamy Panu, jeśli Mu się powierzymy, możemy doświadczyć, że krzyż nie jest przekleństwem ale drogą do zmartwychwstania.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s