Holy Name of Jesus

Jan 3
 • null

  January 3 – Holy Name of Jesus

  The Holy Name of Jesus was invoked by the faithful from the very beginning of the Church.

  O God, you appointed your only begotton Son redeemer of the human race and commanded that his name be called Jesus. May we who venerate his name on earth also enjoy his presence in heaven, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.

 • null

  3 stycznia – Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

  Najświętsze Imię Jezus było wzywane przez wiernych od samego początku Kościoła.

  Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Zbawicielem ludzi oraz poleciłeś, aby miał na imię Jezus. Spraw, abyśmy którzy oddajemy cześć Jego Imieniu na ziemi mogli się radować Jego obecnością w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

 • null

  03 de Janeiro – Santíssimo Nome de Jesus

  Desde o início da Igreja, o Santíssimo Nome de Jesus é invocado pelos fiéis

  Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Zbawicielem ludzi oraz poleciłeś, aby miał na imię Jezus. Spraw, abyśmy którzy oddajemy cześć Jego Imieniu na ziemi mogli się radować Jego obecnością w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s