Franciscan Saints – June

June 13 – St. Anthony of Padua
13th Century Franciscan Preacher

Almighty, eternal God, you have given your people Saint Anthony as an outstanding preacher and intercessor in times of need. Grant that with his help we may follow the example of Christian living and experience your support in all adversities. Amen.

13 czerwca – Święto św. Antoniego z Padwy
Franciszkańskiego kaznodziei z XIII wieku

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy,
znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

dia 13 de junho – Santo Antônio de Pádua
Franciscano, Presbítero e Doutor da Igreja , Século XVIII

Deus eterno, que destes Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã,
e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Amém.

July 15 – St. Bonaventure
13th Century Theologian and Teacher

Almighty God, as we celebrate the birthday of St. Bonaventure the bishop, grant us the grace to profit from his excellent teaching and always to imitate the ardor of his love. Amen.

15 lipca – Święto św. Bonawentury
Kapłana i doktora Kościoła z XIII wieku

Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonawentury, biskupa,spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s