St Bonaventure

content_img.2101.imgJuly 15 – St. Bonaventure
13th Century Theologian and Teacher

St. Bonaventure, Bishop and Doctor of the Church (Feast day-July 15) St. Bonaventure, known as “the seraphic doctor,” was born at Bagnorea in Tuscany, in 1221. He received the name of Bonaventure in consequence of an exclamation of St. Francis of Assisi, when, in response to the pleading of the child’s mother, the saint prayed for John’s recovery … continue reading

Almighty God, as we celebrate the birthday of St. Bonaventure the bishop, grant us the grace to profit from his excellent teaching and always to imitate the ardor of his love. Amen.

15 lipca – Święto św. Bonawentury
Kapłana i doktora Kościoła z XIII wieku

Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonawentury, biskupa,spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Advertisements